โรงเรียนบ้านหนองแสง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแสง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นามะเขือ
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -