โรงเรียนบ้านคำนกกก

ชื่อโรงเรียน บ้านคำนกกก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ khamnokkok.school@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.khumnokkok.com