โรงเรียนบ้านนาพระชัย

ชื่อโรงเรียน บ้านนาพระชัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://www.naprachai.com