โรงเรียนบ้านโคกยาว

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกยาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนทอง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ kogyaw_@hotmail.com.
เว็บไซต์ http.//www.kogyawschool.com