โรงเรียนบ้านนากระแต้

ชื่อโรงเรียน บ้านนากระแต้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nkt2556@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nakatae.com