โรงเรียนบ้านโคกสายทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกสายทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาเข
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ koksaithong@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.khoksaithong.com