โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู

ชื่อโรงเรียน บ้านนาดีหัวภู
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนทอง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nadeehuaphu@hotmail.com
เว็บไซต์ -