โรงเรียนบ้านโคกพะธาย

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกพะธาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนทอง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ kokpathay@hotmail.com
เว็บไซต์ www.kokpathay.com