โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนสะฝาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนทอง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.donsafang.com