โรงเรียนบ้านนาเข

ชื่อโรงเรียน บ้านนาเข
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาเข
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nakhe.sc@gmail.com
เว็บไซต์ -