โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไผ่ล้อม
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ phosaithongwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ www.phosaithong.com