โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม

ชื่อโรงเรียน ชุมชนไผ่ล้อม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไผ่ล้อม
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chumchonphailom@hotmail.com
เว็บไซต์ -