โรงเรียนบ้านดอนบาก

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนบาก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pat_lomchid@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.donbakschool.com