โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ

ชื่อโรงเรียน บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nariang.sc@gmail.com
เว็บไซต์ -