โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแพง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ thalad@gmail.com
เว็บไซต์ -