โรงเรียนบ้านนายาง

ชื่อโรงเรียน บ้านนายาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแพง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nayang2@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -