โรงเรียนบ้านแพงวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านแพงวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแพง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.banpaengwittaya.com