โรงเรียนราษฎร์สามัคคี

ชื่อโรงเรียน ราษฎร์สามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าเรือ
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Rasamakee@windowslive.com
เว็บไซต์ Radsamakkee.com