โรงเรียนบ้านนาพระ

ชื่อโรงเรียน บ้านนาพระ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาหว้า
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ napranonnkp2@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.napranonhuaycan.com