โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ

ชื่อโรงเรียน บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาหว้า
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ enjoy471@windowslive.com
เว็บไซต์ -