โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว

ชื่อโรงเรียน บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาคูณใหญ่
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ atomtang@hotmail.com
เว็บไซต์ -