โรงเรียนชุมชนประสานมิตร

ชื่อโรงเรียน ชุมชนประสานมิตร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาคูณใหญ่
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ prasan4905@yahoo.com
เว็บไซต์ chumchonprasanmit.com