โรงเรียนบ้านนาน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านนาน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่าพัฒนา
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nanoischool2009@hotmail.com
เว็บไซต์ www.bannanoi.com