โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา

ชื่อโรงเรียน บ้านเหล่าพัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่าพัฒนา
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bores_jat@hotmail.com
เว็บไซต์ -