โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกสะอาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเสียว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ koksaardschool@gmail.com
เว็บไซต์ -