โรงเรียนบ้านดอนพะธาย

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนพะธาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเสียว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ donpathai@nawa.com
เว็บไซต์ http://www.donpatai.com