โรงเรียนบ้านเสียววิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านเสียววิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาหว้า
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ seawitthaya@hotmail.com
เว็บไซต์ -