โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด

ชื่อโรงเรียน บ้านนากะทืมโนนสะอาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Nakathuem_53@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.nakatuemnonsa-ad.com/