โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

ชื่อโรงเรียน บ้านกุดน้ำใส
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ songsakd@gmail.com
เว็บไซต์ www.kudnumsai.com