โรงเรียนบ้านสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ samakkee.55@gmail.com/
เว็บไซต์ www.samakkeeschool.com