โรงเรียนบ้านโนนกุง

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนกุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pearg_2210@hotmail.com
เว็บไซต์ -