โรงเรียนบ้านนาคอย

ชื่อโรงเรียน บ้านนาคอย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nakoy2482@gmail.com
เว็บไซต์ www.bannakoi.com