โรงเรียนชุมชนนางัว

ชื่อโรงเรียน ชุมชนนางัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ccg.NKP2@Gmail.com
เว็บไซต์ www.chumchonnangua