โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล

ชื่อโรงเรียน นาผือบอนราษฎร์นุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำพี้
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chaiya9531@hotmail.com
เว็บไซต์ -