โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำพี้
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ auyefe1826@hotmail.com
เว็บไซต์ -