โรงเรียนบ้านจำปา

ชื่อโรงเรียน บ้านจำปา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ก้านเหลือง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ took_1983@windowslive.com
เว็บไซต์ -