โรงเรียนบ้านดงดู่งาม

ชื่อโรงเรียน บ้านดงดู่งาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองบ่อ
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -