โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง

ชื่อโรงเรียน บ้านดินดำหมากเฟือง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองบ่อ
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ khaikham_99@hotmail.com
เว็บไซต์ -