โรงเรียนบ้านหนองห้าง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองห้าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองสังข์
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nonghang205@gmail.com
เว็บไซต์ -