โรงเรียนบ้านคำเม็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านคำเม็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองสังข์
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -