โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง

ชื่อโรงเรียน หนองสังข์ราษฎร์บำรุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองสังข์
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nongsangschool272@gmail.com
เว็บไซต์ -