โรงเรียนบ้านนาเลียง

ชื่อโรงเรียน บ้านนาเลียง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาเลียง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ honvono501@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ www.naliangschool.ac.th