โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองยอโพนแพง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระซอง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ wanida128@hotmail.com
เว็บไซต์ -