โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน

ชื่อโรงเรียน บ้านบ่อดอกซ้อน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระซอง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nuch6933@gmail.com
เว็บไซต์ -