โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์

ชื่อโรงเรียน บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาคู่
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -