โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พุ่มแก
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -