โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพุ่มแก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พุ่มแก
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ieclove@hotmail.com
เว็บไซต์ -