โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านเหล่าทุ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สีชมพู
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ yean66@hotmail.com
เว็บไซต์ -