โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สีชมพู
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -