โรงเรียนบ้านพิมานท่า

ชื่อโรงเรียน บ้านพิมานท่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พิมาน
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ phimanta2557@gmail.com
เว็บไซต์ -